MAE WYTHNOS AGORED RHITHWIR SIR BENFRO YN FYW. Ymunwch nawr!

Wedi'i datblygu mewn partneriaeth â Phartneriaeth Ôl-16 Sir Benfro bydd y Rhith-Wythnos Agored yn cael ei chynnal rhwng 1 - 5 Mehefin 2020. Ymunwch heddiw!

Eisoes wedi cofrestru?
Mewngofnodwch yn ôl yma
Iaith Saesneg
Cliciwch yma

YMUNWCH Â NI YN FYW O DDYDD MAWRTH 2AIL O FEHEFIN! Rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein drwy'r wythnos!

Connect with course teams, tutors and specialists in 30 minute LIVE events throughout the week! Check out the schedule below and then set yourself a reminder to make sure you don’t miss the event. All events will be recorded and available to watch after the event.

FOR DESKTOP/LAPTOP USERS (** PREFFERED METHOD**): When joining, if prompted to download Microsoft Teams cancel this pop up box. Then click on ‘Watch on the web instead’. Finally, click on ‘Join Anonymously if you don’t have a Hwb/Microsoft account.

FOR TABLET/PHONE USERS: When joining, you’ll be prompted to download the Microsoft Teams app from the Apple or Google Play store. Do this in advance of the session please. Once you’ve done this, click on the joining link again and if asked, click on ‘Join Anonymously if you don’t have a Hwb/Microsoft account.

While you are waiting for the event to begin, let us have a few questions in the Q&A panel – these will stay private to you and only accessible by our team.

Tuesday 2nd JuneWednesday 3rd JuneThursday 4th JuneFriday 5th June

Course / Subject / Topic Presented by Time Join Here!
Interested in training for Construction, Adult care, Retail, Hospitality and Transport? Futureworks 10am Click Here to Join
Retail PRP Training 10am Click Here to Join
Why might a Traineeship Engagement be the right pathway for you? Futureworks 11am Click Here to Join
Childcare & Playwork Futureworks 12pm Click Here to Join
Taking A-levels at the College Pembrokeshire College 12pm Click Here to Join
Engineering Futureworks 1pm Click Here to Join
Exploring Sixth Form pathways The Greenhill School 2pm Click Here to Join
The College offer Pembrokeshire College 2pm Click Here to Join
Traineeship Engagement in Construction Pembrokeshire College 3pm Click Here to Join
IT PRP Training 3pm Click Here to Join
Traineeship Engagement in Engineering Pembrokeshire College 4pm Click Here to Join
Business Administration PRP Training 4pm Click Here to Join

Course / Subject / Topic Presented by Time Join Here!
Learn all about the world of work with Communities for Work (CFW and CFW+) Futureworks 10am Click Here to Join
Why might a Traineeship Engagement be the right pathway for you? Futureworks 11am Click Here to Join
Taking A-levels at the College Pembrokeshire College 11am Click Here to Join
Customer Service Futureworks 12pm Click Here to Join
The College offer Pembrokeshire College 12pm Click Here to Join
Engineering Futureworks 1pm Click Here to Join
Hair & Beauty Futureworks 1pm Click Here to Join
Working in Customer Service PRP Training 2pm Click Here to Join
Explore Sixth Form pathways and options Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School 2pm Click Here to Join
How about a Work Taster? PRP Training 3pm Click Here to Join
The School offer Haverfordwest High VC School 3pm Click Here to Join
Employability! PRP Training 4pm Click Here to Join
Traineeship Engagement in Business Leisure and Tourism Pembrokeshire College 4pm Click Here to Join

Course / Subject / Topic Presented by Time Join Here!
Why might a Traineeship Engagement be the right pathway for you? Futureworks 11am Click Here to Join
Engineering Futureworks 12pm Click Here to Join
Interested in training for Construction, Adult care, Retail, Hospitality and Transport? Futureworks 1pm Click Here to Join
Horticulture Futureworks 1pm Click Here to Join
Meet the Head of Sixth Form and find out what is on offer The Greenhill School 2pm Click Here to Join
Explore Sixth Form pathways and options Ysgol Bro Gwaun 2pm Click Here to Join
The College offer Pembrokeshire College 3pm Click Here to Join
Health and Social Care PRP Training 3pm Click Here to Join
Traineeship Engagement in Hospitality and Catering Pembrokeshire College 4pm Click Here to Join
Hospitality and Catering PRP Training 4pm Click Here to Join

Course / Subject / Topic Presented by Time Join Here!
Explore pathways for Gifted and Talented students with Seren, Exeter University and Oxford University Seren & Oxford University, Exeter Uni 10.20am Click Here to Join
Why might a Traineeship Engagement be the right pathway for you? Futureworks 11am Click Here to Join
The Sixth Form offer Milford Haven Sixth Form 11am Click Here to Join
Learn all about the world of work with Communities for Work (CFW and CFW+) Futureworks 12pm Click Here to Join
The College offer Pembrokeshire College 1pm Click Here to Join
Traineeship Engagement in Hair and Beauty Pembrokeshire College 2pm Click Here to Join

Cael mynediad ar unwaith i dros 30 o sesiynau blasu cyrsiau rhithwir-Cofrestrwch isod!

Dewiswch o amrywiaeth o lwybrau dysgu yn y gwaith ac archwiliwch sut y gall pob cyfle fynd â chi tuag at ddyfodol ffyniannus.

Gallwch gwrdd â thiwtoriaid y cyrsiau a darganfod mwy o wybodaeth am ein cyrsiau gan gynnwys cymwysterau galwedigaethol fel BTECs a Diplomâu, a phrentisiaethau.

Os ydych yn awyddus i uwchsgilio neu gael blas ar weithio yn y sector o’ch dewis, mae ystod o opsiynau llawn amser a rhan-amser ar gael i chi eu hystyried.

Os nad ydych chi’n siŵr beth ddylai eich cam nesaf fod, mae’r rhith-wythnos agored yn gyfle gwych i ofyn cwestiynau, dysgu am opsiynau a phenderfynu beth sy’n iawn i chi.

Cofrestrwch eich diddordeb isod a dychwelwch ar y 1af o Fehefin i ymweld â ni ‘ ar-lein ‘, siaradwch â Gyrfaoedd Cymru a’n tîm o arbenigwyr gyda sgwrs fyw a digwyddiadau sesiwn ac ateb byw.

Bydd ein timau wrth law i siarad â chi am y cyrsiau a’r opsiynau sydd ar gael i chi ar draws Sir Benfro. Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn cofrestru ac fe welwn ni chi yn ôl yma ar Fehefin 1af!